"Siapakah orang shalih yang menjadi khalifah yang keadilannya mampu menghentikan serigala dari kambing kami?" Ucap para penggembala kambing yang diceritakan oleh Malik ibn Dinar

Begitulah barakah, keutamaannya akan mengalir dan dapat dirasakan oleh mereka yang berada di sekitarnya. Bahkan hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh manusia namun juga dirasakan hingga ke setiap makhluk yang ada. Tetumbuhan, binatang, bumi, semua berdzikir dan ikut mendoakan. Seolah mereka ada dan senantiasa mendukung dengan sepenuh hati atas izin Rabb mereka. Termasuk dalam kisah ini adalah kambing dan serigala yang hidup beriringan tanpa perlu membuat khawatir para pemilik gembala. Tabaarakallah...

Hasan Al Qashshab suatu ketika berkata: 
"Aku melihat sekawanan serigala berkumpul dengan sekawanan kambing di padang pasir di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Akupun berkata: Subhanallah, serigala bersama kambing tidak menerkamnya?"

Maka sang penggembala menjawab:
"Jika kepalanya baik, maka jasadnya pun tidak akan memiliki masalah."
Tabaarakallah...

Hingga suatu ketika Musa bin A'yun bercerita,
"Kami menggembala di wilayah Karman di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Kambing dan serigala hidup bersama di satu tempat. Suatu malam, seekor serigala menerkam kambing. Maka Aku pun berkata: Sepertinya orang shalih itu telah meninggal."

Benarlah dugaan Musa ibn A'yun, khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal malam itu....

---------------------------------------
Stories of Umar ibn Abd Aziz
Pena 1. Amanah dan Tangis Seorang Umar
Pena 2. Barakah yang Menjinakkan Serigala

No comments:

Post a Comment